TATRA FEST CLIMB

\ DANE PODSTAWOWE

Puchar Polski Dzieci i Dzieci Młodszych w konkurencji Bouldering.
Liczba uczestników – 150
Start: 15 czerwca 2024 godz. 8:00
Miejsce ściana wspinaczkowa CZYSTA FORMA
Zakopane, ul. Nowotarska 42
Wpisowe 70 zł

\ PARTNERZY

 Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminy Miasto Zakopane, Polskich Kolei Linowych S.A.

\ ORGANIZACJA

Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim
Partnerzy: Województwo Małopolskie, Gmina Miasto Zakopane, Polskie Koleje Linowe S.A., Klub Wysokogórski Zakopane, Decathlon Polska

\ UCZESTNICTWO

 W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież niezrzeszone oraz zrzeszone w klubach górskich i wspinaczkowych z całej Polski. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się w linku. 

\ KATEGORIE WIEKOWE

  • chłopcy i dziewczynki:
    • SKRZATY, rocznik 2017 i młodsi
    • DZIECI MŁODSZE, rocznik 2015 – 2016
    • DZIECI, rocznik 2013-2014
 
KLASYFIKACJA
Zawodnicy w kategorii S (skrzaty) i DM (dzieci młodsze) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategori MD (dzieci młodsze)
Zawodnicy w kategorii D (dzieci) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategori D (dzieci)
Warunkiem sklasyfikowania w Pucharze Polski PZA jest posiadanie aktualnej licencji zawodnika PZA

\ UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

\ REJESTRACJA

Zgłoszenia na Puchar Polski w boulderingu są przyjmowane przez Internet za pośrednictwem systemu Decathon GO

Opłata startowa – 70 zł

\ ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Nagrody dla miejsc 1–3: puchary i nagrody rzeczowe
Pakiet startowy

\ MIEJSCE

Zawody odbywać się będą na ścianie wspinaczkowej CZYSTA FORMA ZAKOPANE, ul. Nowotarska 42, 34-500 Zakopane 

\ HARMONOGRAM

CZWARTEK 13.06.2023
Ogłoszenie list startowych i programu minutowego

SOBOTA 15.06.2023
08:00 – 20:00   Rejestracja zawodników
08:00 – 14:00    Rotacja zgodnie z harmonogramem minutowym w kategoriach S (skrzaty) i D (dzieci młodsze)
15:00                 Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców w kategorii S i DM
14:00 – 19:00    Rotacja zgodnie z harmonogramem minutowym w kategori  D (dzieci) 
19:30                 Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców w kategorii D 

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach.

\ OSOBY OFICJANE

  • Sędzia główny: Rafał Kanowski
  • Konstruktorzy baldów: Piotr Tabor, Łukasz Filipiak

\ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna. 

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w dniu 15 czerwca 2024 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

partnerzy

Galeria

Polska 1000